TĂNG ĐƠ

Tăng đơ chủ yếu dùng để căng hai đầu cáp và dùng trong hầm mỏ… chúng không được dùng vào mục đích nâng hạ hàng hóa. Tăng đơ khuyên dùng trong công việc chịu tải theo chiều dọc.

Tăng đơ chủ yếu dùng để căng hai đầu cáp và dùng trong hầm mỏ… chúng không được dùng vào mục đích nâng hạ hàng hóa. Tăng đơ khuyên dùng trong công việc chịu tải theo chiều dọc. Liên hệ mua tăng đơ 0981 057 531

Loại Thông số kỹ thuật
Size Tải trọng Dài Cân nặng
M6 6 mm 2250 N 180 mm 0.08 kg
M8 8 mm 4100 N 195 mm 0.15 kg
M10 10 mm 6500 N 230 mm 0.25 kg
M12 12 mm 9,300 N 250 mm 0.35 kg
M14 14 mm 10,850 N 280 mm 0.47 kg
M16 16 mm 13,000 N 320 mm 0.68 kg
M18 18 mm 13,950 N 350 mm 1.00 kg
M20 20 mm 17,700 N 400 mm 1.15 kg
M22 22 mm 32,000 N 428 mm 2.30 kg
M24 24 mm 39,200 N 490 mm 3.25 kg
M30 30 mm 62,500 N 530 mm 4.15 kg